ΑΓΓΛΙΚΑ

Δεδομένης της κυρίαρχης θέσης της Αγγλικής γλώσσας στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, το Κέντρο μας προτείνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών, ανταποκρινόμενο πλήρως στις ανάγκες των μαθητών, φοιτητών & ενηλίκων.

Η οργάνωση των τμημάτων, πάντα με γνώμονα το βέλτιστο μαθησιακό αποτέλεσμα, σχεδιάζεται αφενός μεν σύμφωνα με την ηλικία των σπουδαστών, αφετέρου δέ προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του κάθε επιπέδου. Ως εκ τούτου, η σχεδίαση των τμημάτων λαμβάνει την ακόλουθη δομή:
Learners
Pre-Junior (4-7 ετών)
Starters
Junior A (7-9 ετών)
Junior B (9-10 ετών)
Kids
Τάξεις (10-13 ετών)
Teens
Τάξεις (14-17 ετών)
Adults
Ενήλικες / Φοιτητές

Η πολυετής εμπειρία μας σε συνδυασμό με την αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων αποτελούν εγγύηση για την επιτυχία των σπουδαστών μας στις εξετάσεις για την απόκτηση ενός ή περισσότερων πτυχίων στην αγγλική γλώσσα.

Πέραν των συγκεκριμένων τμημάτων, λειτουργούν τμήματα συνομιλίας που στοχεύουν στην καλλιέργεια του προφορικού λόγου, τμήματα Business English για εκείνους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένες δεξιότητες τόσο στον προφορικό όσο & στο γραπτό λόγο σε κανονικές συνθήκες εργασίας. Τέλος, όσοι εκ των σπουδαστών μας επιθυμούν, δύνανται να παρακολουθήσουν μαθήματα προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.