ΠΡΟΦΙΛ

Λαμβάνοντας πάντα υπ’όψιν την έμφυτη ανάγκη των ανθρώπων να ξεχωρίσουν & να αναβαθμίζουν συνεχώς τις γνώσεις τους, προκειμένου να ανταποκριθούν σ’ένα σύγχρονο απαιτητικό περιβάλλον όπως το σημερινό, στοχεύουμε στην άρτια εκμάθηση της ξένης γλώσσας, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Με γνώμονα τη βέλτιστη μαθησιακή εμπειρία, δεδομένης της 33ετούς παρουσίας μας στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, με έδρα του Κέντρου μας επί 28ετίας τον Γέρακα & της επιτυχούς πορείας των σπουδαστών μας, είμαστε σε θέση μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας.
Η συνεπής & υπεύθυνη εργασία σε συνδυασμό με τη χρήση νέων τεχνολογιών & την πολυετή εμπειρία μας, αποτελούν το εχέγγυο μίας ποιοτικής διδασκαλίας που αναπτύσσει τις δεξιότητες & την κρίση του μαθητή, εκ παραλλήλου δέ, καλλιεργεί την αυτενέργειά του.

Αρχή μας, ο σεβασμός της προσωπικότητας του ατόμου, ως οντότητα μοναδική, που αξίζει το αμέριστο ενδιαφέρον & την προσπάθειά μας, προκειμένου να καταστεί δέκτης μίας πολυεπίπεδης γνώσης & ανταγωνιστικός πολίτης του αύριο.


Ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη σας,

                              Μαρίζα Δημ. Παντελογιάννη