Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση! ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 75 ΓΕΡΑΚΑΣ

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Η μεθοδολογία δεν παραμένει στατική, αλλά ακολουθεί την εξέλιξη της διδακτικής επιστήμης & εκείνη της τεχνολογίας. Νέα επιστημονικά εργαλεία τίθενται στην διάθεση του καθηγητή & του μαθητή. 

ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η ομαδικότητα αποτελεί βασικό μαθησιακό εργαλείο. Προσφέρει ενδιαφέρον & ευχαρίστηση στο μαθητή αφού μαθαίνει να προσεγγίζει στόχους συλλογικά & μέσω της συνεργασίας του με τους άλλους να τους υλοποιεί.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Στο χώρο της τάξης ο μαθητής συναναστρέφεται, ανταλάσσει ιδέες & μαθαίνει να σέβεται τους συνανθρώπους του. Διά του τρόπου αυτού μαθαίνει να κοινωνικοποιείται.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΕΣΗ

Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας συνάδει με την επικοινωνία, ως απαραίτητη ανθρώπινη δεξιότητα.Στην τάξη, που αποτελεί μικρογραφία της κοινωνίας, ο μαθητής εξασκείται & βιώνει αληθινές συνθήκες μάθησης & εξάσκησης της ξένης γλώσσας. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τακτική & ειλικρινής ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των μαθητών σε συνδυασμό με τον καθημερινό έλεγχο της μελέτης στο σπίτι, εξασφαλίζουν τη ροή του διδακτικού προγράμματος & την άμεση κάλυψη ενδεχόμενων κενών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο ορθός σχεδιασμός του προγράμματος σπουδών με παράλληλη διεξαγωγή συχνών επαναλήψεων εγγυώνται την καλύτερη εμπέδωση της διδακτέας ύλης & την επίτευξη των μαθησιακών στόχων, το οποίο άλλωστε αποτελεί & το ζητούμενο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με σκέψη ώριμη, διάθεση ερευνητική & με πάθος για το ωραίο χαράσσουμε έναν παιδευτικό δρόμο στον οποίο επιθυμούμε να είστε συνοδοιπόροι & συνδημιουργοί.