Ψυχομετρική Σειρά Ariston

Ariston Learning Styles

Το Ariston Learning Styles είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο διάγνωσης του μαθησιακού προφίλ του ατόμου. Χορηγείται μέσω Η/Υ σε σύντομο χρονικό διάστημα & απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς & εκπαιδευόμενους κάθε ηλικίας (μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, φοιτητές εκπαιδευόμενους – καταρτιζόμενους & σε κάθε ενήλικο άτομο). Τα ευρήματα του Ariston Learning Styles, αξιοποιούμενα από τον εκπαιδευτικό, το γονέα αλλά & τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο, προσφέουν τα κατάλληλα ερεθίσματα για να μαθαίνει ταχύτερα, πιο άνετα, αποτελεσματικότερα, να συγκρατεί περισσότερα στα μνήμη του & να ανακαλεί ευκολότερα πληροφορίες.

Το Ariston Learning Styles βοηθά:
Τους εκπαιδευτικούς να μεταδίδουν αποτελεσματικότερα τη γνώση, να υιοθετούν σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους & να προσεγγίζουν ακόμη & τους πιο αδύναμους μαθητές.
Τους μαθητές να αναπτύσσουν εξατομικευμένες τεχνικές μελέτης, αντικαθιστώντας τη χρονοβόρα, αναποτελεσματική & κουραστική μελέτη. Ο μαθητής, γνωρίζοντας τους ιδιαίτερους μαθησιακούς του τύπους & τον τρόπο που πρασλαμβάνει & επεξεργάζεται τις γνωστικές πληροφορίες, “μαθαίνει πώς να μαθαίνει“.

Αξιοποιώντας το Ariston Learning Styles, ο εκπαιδευόμενος:
• Αποβάλλει το άγχος για τα μαθήματά του
• Βρίσκει τα κύρια σημεία του μαθήματος
• Μπορεί να διαβάζει σε λιγότερο χρόνο απ’ότι πριν
• Θυμάται με μεγαλύτερη ευκολία
• Δεν αφήνει κενά στα μαθήματά του
• Συστηματοποιεί το διάβασμά του
• Αποκτά ισχυρότερη αυτοπεποίθηση

 

Ariston Kids

Το Ariston Kids είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο διερεύνησης & ανάλυσης της προσωπικότητας των παιδιών. Χορηγείται μέσω Η/Υ σε σύντομο χρονικό διάστημα & απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές Δημοτικού. Τα ευρήματά του βοηθούν τους γονείς να εξηγήσουν τη συμπεριφορά των παιδιών τους, να διαπιστώσουν τους υποκείμενους μαθησιακούς τους τύπους, να εντοπίσουν τυχόν μαθησιακές δυσκολίες, καθώς & να διαπιστώσουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να μεταδίδεται η γνώση στο παιδί, ώστε να μαθαίνει ταχύτερα & αποτελεσματικότερα.

 

Η Ψυχομετρική σειρά ARISTON διεξάγεται στο χώρο του Κέντρου μας

σε συνεργασία με την Computer Academy LTD.