ΓΑΛΛΙΚΑ

Η Γαλλική αποτελεί μαζί με την αγγλική την μόνη γλώσσα που διδάσκεται & ομιλείται & στις 5 ηπείρους, κατέχει την δεύτερη θέση σε διδασκαλία στον κόσμο μετά την αγγλική & αποτελεί μία εκ των τριών επίσημων γλωσσών των εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης & άλλων διεθνών οργανισμών.

Η οργάνωση των τμημάτων, πάντα με γνώμονα το βέλτιστο μαθησιακό αποτέλεσμα, σχεδιάζεται αφενός μεν σύμφωνα με την ηλικία των σπουδαστών, αφετέρου δέ προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του κάθε επιπέδου. Ως εκ τούτου, η σχεδίαση των τμημάτων λαμβάνει την ακόλουθη δομή:
Préparatoire
Cours I
Cours II

Επίπεδο A1
Cours III
Επίπεδο A2
Cours IV
Επίπεδο B1
Cours V
Επίπεδο B2
Cours VI
Επίπεδο C1
Cours VII
Επίπεδο C2
Adultes
Ενήλικες / Φοιτητές

Η πολυετής εμπειρία μας σε συνδυασμό με την αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων αποτελούν εγγύηση για την επιτυχία των σπουδαστών μας στις εξετάσεις για την απόκτηση ενός ή περισσότερων πτυχίων στη γαλλική γλώσσα.

Πέραν των συγκεκριμένων τμημάτων, λειτουργούν τμήματα συνομιλίας που στοχεύουν στην καλλιέργεια του προφορικού λόγου, τμήματα Français des Affaires για εκείνους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένες δεξιότητες τόσο στον προφορικό όσο & στο γραπτό λόγο σε κανονικές συνθήκες εργασίας & τμήματα Français Juridique που στοχεύουν στην εκμάθηση της νομικής ορολογίας. Τέλος, όσοι εκ των σπουδαστών μας επιθυμούν, δύνανται να παρακολουθήσουν μαθήματα προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.