Πτυχία στην αγγλική γλώσσα

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ2 / C2

 • CPE University of CAMBRIDGE
 • IELTS University of UCLES – BRITISH COUNCIL – IDP EDUCATION AUSTRALIA IELTS AUSTRALIA  
 • CPE University of MICHIGAN
 • EDEXCEL Level 5
 • CITY & GUILDS Level 3
 • ESB Level 3
 • TOEFL

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1 / C1

 • CAE University of CAMBRIDGE
 • IELTS University of UCLES – BRITISH COUNCIL – IDP EDUCATION AUSTRALIA IELTS AUSTRALIA
 • EDEXCEL Level 4
 • CITY & GUILDS Level 2
 • ALCE of HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY
 • TOEIC of EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA
 • ESB Level 2

ΕΠΙΠΕΔΟ B2

 • FCE University of CAMBRIDGE
 • IELTS University of UCLES – BRITISH COUNCIL – IDP EDUCATION AUSTRALIA IELTS AUSTRALIA
 • ECCE University of MICHIGAN
 • EDEXCEL Level 3
 • CITY & GUILDS Level 1
 • TOEIC of EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA
 • ESB Level 1

ΕΠΙΠΕΔΟ B1

 • PET University of CAMBRIDGE
 • IELTS University of UCLES – BRITISH COUNCIL – IDP EDUCATION AUSTRALIA IELTS AUSTRALIA
 • EDEXCEL Level 2
 • CITY & GUILDS Entry Level
 • TOEIC of EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA
 • ESB Entry Level

ΕΠΙΠΕΔΟ A2

 • KET University of CAMBRIDGE